Verslag en foto’s

Oirschots Gildefeest zeer geslaagd!

Zondag 31 mei was het zover. Na jaren en maanden van voorbereiding kon de Kringdag van ons gilde echt beginnen. De ochtend  begon al vroeg in de feesttent aan de kapelpad. Om 09.30 vertrokken de vier Oirschotse gildes en alle genodigde in optocht richting de Sint Petrus basiliek voor een eucharistie viering. Zondag 31 mei stond namelijk in het teken van de kringdag 2015. Een gildefeest georganiseerd door het gilde Broederschap van Onser Lievet Vrouwe uit Oirschot. Na de dienst konden alle koningen en hoofdlieden richting Café ’t Vrijthof. Daar door het gemeentebestuur van Oirschot de Ere-wijn aangeboden. In de middag trokken 44 gildes door het centrum. Oirschot werd overspoeld door ruim 1400 geüniformeerde gildebroeders en zusters. Aan het eind van de optocht verzamelde alle gildes zich op het hoofdterrein. Onder grote publieke belangstelling trokken de standaardruiters op hun paarden voorbij aan de jurywagen. Gevolgd door de massale opmars van alle ander gildebroeders –en zusters. Mooie woorden werden gesproken door de Kringvoorzitter, de Burgemeester en de hoofdman. Ondertussen stak een herfstachtig weer  de kop op. Maar desondanks was er een sportieve strijd gaande op en  rondom de wedstrijd velden. In de feesttent was er volop verbroedering.  Oirschot kijkt tevreden terug op een geslaagd gildefeest. Allemaal hartelijk dank hiervoor!